بایگانی

  مسابقات 2007 Canada با موضوع : Killing the Messenger   برنده اول : (Mohammed Al-Adwani (Iraq   برنده دیپلم افتخار   +60

” ….. مرا گر خود نبود اين بند، شايد بامدادي همچو يادي دور و لغزان، مي گذشتم از تراز خاک سرد پست… جرم اين است جرم اين است. “ +2-8